Introducere

Această Politică de Confidențialitate se adresează tuturor utilizatorilor acestui site și ai platformei noastre educaționale, în concordanță cu cerințele legislative de protecție a datelor (GDPR).

Prin folosirea platformei noastre educaționale, vă exprimați acordul cu această politică.

Operator

Aceste site-uri au fost create și sunt operate de către compania EVOBYTE ÎNVĂȚĂMÂNT DIGITAL S.R.L..

Contact

Email: admin@evobyte.ro

Adresa

Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tipuri de date cu caracter personal colectate/prelucrate; scop;

Platforma noastră educațională necesită înregistrarea utilizatorilor pentru a avea acces la cursuri. Astfel, sunt colectate și prelucrate o serie de date cu caracter personal, precum:

 1. Email - obligatoriu - utilizat pentru a crea un cont și a te autentifica.
 2. Contul de Google - doar dacă îți creezi contul pe baza acestuia - utilizat pentru a crea un cont și a te autentifica.
 3. Contul de Facebook - doar dacă îți creezi contul pe baza acestuia - utilizat pentru a crea un cont și a te autentifica.
 4. Parolă - doar dacă nu te autentifici prin Google sau Facebook - stocată în mod securizat (criptat); utilizata pentru a te înregistra și autentifica.
 5. Prenume și Nume - obligatoriu – îți trimitem notificări personalizate.
 6. Localitate/ oras - opțional.
 7. Țară - opțional.
 8. Orice alte date pe care utilizatorul le introduce de bunăvoie în cadrul activității sale pe platformă: mesaje pe forum, imagini, fișiere încărcate etc.

Datele personale prezentate mai sus sunt colectate în mod direct de la utilizator.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal obținute, publicate sau partajate prin intermediul platformei noastre educaționale și confirmă faptul că au acordul terților respectivi pentru a furniza datele către Operator.


Notificări

Sistemul noastru poate trimite notificări utilizatorilor săi pentru a-i informa despre unele evenimente care s-au întâmplat recent sau urmează să se întâmple, cum ar fi (informația despre notificare este stocată pentru o vizualizare ulterioară):

 1. A fost publicat un anunț.
 2. A fost scris un mesaj pe un forum.
 3. Se apropie un eveniment planificat în calendar.

Acest site nu folosește cookie-uri. Platforma educațională are la bază aplicația Moodle, care folosește cookie-urile descrise aici.


În scop de operare și întreținere, platforma noastră educațională și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (jurnalele de sistem – log-uri) folosind alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.


Bazele legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 1. Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. Furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale sau contractuale cu acesta (ex: utilizare platformă).
 3. Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Operatorul.
 4. Prelucrarea este legată de o sarcină care este realizată în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de Operator.
 5. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de către un terț.

Securitatea datelor; locații de prelucrare

Operatorul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.


Prelucrarea datelor se realizează folosind sistemele IT adecvate și aplicând măsuri tehnice și organizatorice astfel încât să fie asigurata securitatea informației din punct de vedere al confidențialității, integrității și disponibilității datelor.


În afară de Operator, în unele cazuri, datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei platforme (administrare, vânzări, marketing, administrare juridică, sistem) sau părți externe (cum ar fi părțile terțe - furnizori de servicii tehnice, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de către Operator. Accesul la date din partea părților terțe se realizează strict în scop limitat și necesar pentru buna funcționare și administrare a platformei. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Operatorului în orice moment. Menționăm că datele platformei sunt stocate în cloud, utilizând serviciile Google Cloud, localizate în Europa.


Datele sunt prelucrate de către Operator în România și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare, cum ar fi serverele cloud corespunzătoare serviciilor Google Cloud. Datele nu părăsesc spațiul UE/EEA.


Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare:

 1. Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operator și Utilizator se păstrează până la îndeplinirea completă a acestui contract.
 2. Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Operatorului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.

Operatorul poate păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul și-a acordat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. Mai mult, Operatorul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.


După expirarea perioadei de păstrare, datele personale sunt șterse.


Contul unui utilizator este păstrat pe o perioada nedeterminată sau până când acesta informează Operatorul că dorește să renunțe la cont.


Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de Operator. În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 1. Dreptul de a fi informat – în legătură cu scopul și metodele de prelucrare a datelor
 2. Dreptul de acces la date - utilizatorii au dreptul să solicite informații despre modul în care sunt prelucrate datele lor de către Operator, precum și o copie după aceste date
 3. Dreptul de rectificare a datelor – utilizatorul are posibilitatea de editare a profilului său
 4. Dreptul de ștergere a datelor - în vederea eliminării datelor personale din evidenta Operatorului / platformei, atunci când acest lucru este aplicabil
 5. Dreptul de obiecție cu privire la modul în care datele sunt prelucrate
 6. Dreptul de portabilitate a datelor - Operatorul poate să vă transmită datele într-un format automat, în funcție de posibilitate
 7. Drepturi de obiecție cu privire la decizii automate si de profilare, care pot avea efecte semnificative (Operatorul nu utilizează algoritmi de profilare care pot avea astfel de efecte)
 8. Dreptul de adresare directă către Autoritatea de Supraveghere, în vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro)

Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorului pot fi direcționate către Operator (la adresa de email specificată) prin datele de contact prevăzute în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de Operator cât mai devreme și întotdeauna în maxim o lună de zile.


Alte informații și schimbări cu privire la aceasta Politica de confidențialitate

Operatorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul platformei și / sau - în măsura posibilităților tehnice și juridice - trimițând o notificare către utilizatori prin orice informații de contact. disponibile Operatorului.


Este recomandat ca utilizatorii sa verifice deseori această pagină, cu referire la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.


În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, Operatorul colectează un nou acord din partea utilizatorului, acolo unde este necesar.


Ultima actualizare: 14.06.2021